Osobní rozvoj a jeho význam pro život

Osobní rozvoj získal od začátku nového tisíciletí v západním světě na významu. Mnoho lidí se začalo o toto téma zajímat, chodit na terapie, věnovat se józe a meditacím, či jinak na sobě pracovat. Stále je ale spousta lidí, kteří neví, co jim může osobní rozvoj do života přinést a především – jestli právě oni nějaký rozvoj potřebují nebo ne.

Tento článek se zabývá mýty a domněnkami, které lidi o osobním rozvoji mají, a ukazuje, co může osobní rozvoj skutečně nabídnout.

Co je osobní rozvoj?

Jeden z důvodů, proč mají lidé zkreslený náhled na osobní rozvoj je, že se v tomto oboru vyskytuje celé spektrum různých lidí a širší veřejnost si pak může říct: „Tak o tomhle je ten osobní rozvoj? To opravdu nepotřebuji.“ 🙂

V osobním rozvoji můžete například najít:

 • Rádoby „guru“, kteří se vlastně jen snaží vytáhnout z lidí peníze.
 • Terapeuty, léčitele a průvodce, kteří svou práci dělají špatně nebo ze špatných důvodů.
 • Lidi, kteří trpí tzv. duchovní pýchou, a myslí si, jak jsou vyspělí a lepší, než ostatní.
 • Lidi, kteří si zvolili velmi odlišný způsob života a např. celý den jen meditují a živí se kořínky.

Nijak to nesoudím, každý je zodpovědný sám za sebe a má právo si vybrat svůj styl života.

Nic z toho však nevyjadřuje podstatu osobního rozvoje. Cílem osobního rozvoje je, jak vyplývá z názvu, rozvinout nějakou část sám sebe.

Osobní rozvoj má za cíl rozvinout způsob myšlení, prožívání a vnímání, abychom se cítili jako celistvé a šťastné bytosti.

Díky osobnímu rozvoji můžeme měnit, jak se každý den cítíme, jak reagujeme na situace a jak se chováme k ostatním lidem.

Je osobní rozvoj praktický nebo ezo-huhu?

Upřímně? Dokáže být oboje. 🙂

Jaký konkrétní způsob práce na sobě si vyberete, a jaké konkrétní cíle si stanovíte, záleží čistě na vás. Ke svému rozvoji můžete přistupovat velmi prakticky a věcně. Můžete se ale i zabývat energiemi či se snažit dosáhnout osvícení.

Osobní rozvoj má mnoho podob a každý si v tom může najít to své.

To hlavní je nezapomínat na cíl, proč to všechno děláte – nejspíš proto, abyste měli lepší a spokojenější život.


Cíle a oblasti osobního rozvoje

Je mnoho cílů, které si můžete v rámci osobního rozvoje stanovit. Do osobního rozvoje patří například:

 • práce na sebelásce a sebehodnotě
 • aktivace vaší vnitřní síly
 • objevení vašich darů a talentů
 • nalezení vašeho poslání a smyslu života
 • zlepšování vztahů s ostatními lidmi
 • zvyšování sebeuvědomění a sebereflexe
 • prohlubování dovednosti pracovat se svou myslí a emocemi
 • trénink schopnosti naplno prožívat přítomný okamžik a být všímavý
 • a řada dalších témat

Co osobní rozvoj nabízí?

Je logické, že pokud na sobě člověk nijak nepracuje a nerozvíjí se, bude stále stejný a tedy i jeho život se bude vyvíjet stále stejným způsobem. Samozřejmě, občas k nějakému vývoji a emočnímu posunu dochází přirozeně, ale obecně se lidská nátura mění jen velmi pomalu.

Pokud chcete svůj život razantním způsobem změnit, nejspíš to od vás bude vyžadovat nějakou vnitřní proměnu. Důvod, proč ještě nemáte to, po čem toužíme, je, že na to nejste vnitřně připraveni nebo s tím nejste v souladu.

Bez změny vnitřního nastavení čelí člověk v různých intervalech těm stále stejným problémům a stále stejným nepříjemným emocím. Obvykle řešíme jen důsledky problému, např. partner mě podvedl a odkopl a tak to „vyřeším“ tím, že si najdu nového partnera. Je však vysoká šance, že se scénář bude opakovat i v novém vztahu.

Problém jsem totiž nevyřešila v jeho pravé příčině – proč mě vůbec podvedl a opustil? Mám nízkou sebeúctu, chybí mi sebeláska? Mám špatný názor na muže/ženy? Opakuje se mi v životě stále vzorec toho, že mě někdo opouští?

Osobní rozvoj slouží k tomu, abychom odhalili tyto skutečné příčiny a prošli vnitřní proměnou. Pokud se vám podaří vyřešit problém v jeho pravé příčině, už nikdy se vám nebude v životě opakovat.

Pro koho je a není osobní rozvoj?

Spousta lidí si myslí, že osobní rozvoj nepotřebují nebo je ani nenapadne, že by na sobě měli nějak pracovat. Já bych naopak řekla, že osobní rozvoj by měl být v nějaké podobě součástí života každého člověka.

Když pečujeme o své tělo (čištění zubů, cvičení, zdravá strava), proč bychom neměli pečovat o své emoce, myšlenky a duši?

Ale i když je osobní rozvoj vhodný pro každého, to nejdůležitější je, aby na sobě daný člověk pracovat chtěl. Proto není osobní rozvoj pro každého, ale jen pro ty, kteří touží zlepšit některou oblast svého života a jsou připravení pro to něco udělat.

Vzhledem k tomu, že osobní rozvoj je práce sám se sebou a sám na sobě, je volba každého, zda tu práci na sobě chce odvést, či nikoliv.

Jak osobní rozvoj mění život?

Osobní rozvoj pomáhá lidem změnit to, co jim v jejich životě nevyhovuje.

Ten, kdo řeší problémy ve vztazích, si může zpracovat zablokované emoce, aby se jeho vztahy zlepšily nebo aby do svého života přitáhl lidi, se kterými bude souznít.

Pokud má někdo práci, která ho nenaplňuje, můžete díky osobnímu rozvoji objevit své dary, začít si více vážit sám sebe a získat lepší práci.

A když má někdo málo peněz, může se díky práci na sobě postavit do své síly, zbavit se omezujících přesvědčení v oblasti financí a začít vydělávat více.

Někdy se skrývá řešení v tom, že danou práci, vztah nebo místo bydlení změníte. Jindy se podaří vše uzdravit a vztah/práce najednou začnou fungovat a přinášet radost.

Někdy ani není potřeba sám sebe měnit, ale prostě jen přijmout to, jací skutečně jste. Neodsuzovat se za to, nevidět to jako chybu a nemít pocit, že byste měli být jiní. A díky tomuto přijetí se pak dá do pohybu celá souhra událostí a řetězec změn.

Osobní rozvoj tedy má co nabídnout a to, po čem toužíte, může být vaše. Tím prvním krokem je se pro to rozhodnout a začnou se vám nabízet možnosti, jak svůj život začít měnit.

Kde je vůle, tam je cesta.

Pokud se cítíte připravení, udělejte první krok a přihlaste se ke mně na individuální sezení, nebo pokračujte ve čtení: