Jak najít smysl života a proč to někdy trvá

Někdy ani ve svých dvaceti, třiceti nebo padesáti letech nevíme, do čeho chceme investovat svůj čas, zatímco pozorujeme lidi ve svém okolí, jak se realizují ve své práci, řídí vlastní podnikání a žijí podle svých představ. Jak konečně najít i svůj smysl života?

Někdy nedokážeme svoje poslání najít, protože se až příliš soustředíme na okolní svět a málo nasloucháme sami sobě.

Pravdou taky je, že každý potřebuje jiné množství času na to, aby byl připravený se v něčem realizovat.


Proč to někdy trvá?

Znám člověka, který dával do své práce opravdu všechno. Ale přesto ho vyhodili, protože našli někoho, kdo to bude dělat za poloviční peníze. S hořkým zklamání si po čase našel novou práci, do které dával opět veškeré své schopnosti a úsilí. Ale i tam ho po čase vyhodili, protože propouštěli většinu zaměstnanců.

Situace se ještě potřetí v bleděmodrém opakovala. Po třech vyhazovech dal dohromady všechno, co se během svých tří prací naučil a založil mezinárodně úspěšnou společnost. Nebýt jeho tří předchozích „neúspěchů“, nikdy by svého úspěchu nedosáhl.

Možná i tvůj dosavadní život byl přípravou na to, co tě čeká. Důležité je, že tady a teď jsi odhodlaný najít to, do čeho chceš svůj život investovat.

Udělej rozhodnutí, že budeš hledat a zkoumat sám sebe tak dlouho, dokud na to nepřijdeš.

Moje vlastní pokusy trvaly přes 8 let. Měla jsem mnoho nápadů a mnoho pokusů (věř mi, opravdu mnoho 🙂 ). Žádný z nich nevyšel, přesto ve mně přetrvala chuť pochopit, kdo jsem a co chci se svým životem dělat.

Rodina i přátelé mi dávali najevo, že až příliš často střídám své zájmy a zaměření, a nikam to v životě nedotáhnu.

Já však pochopila, že někdy člověk musí přijít na deset věcí, které pro něho nejsou, aby našel tu jednu věc, která pro něho je.

Jak najít smysl svého života? Poznej sám sebe.

Následující otázky mi pomohly uvědomit si, co je pro mě v životě důležité a čím se chci zabývat. Trávila jsem volný čas přemýšlením a vytvářením své vize.

Ke své vizi jsem se dalšího tři čtvrtě roku vracela a postupně ji upravovala až do současné podoby. A mám-li být k sobě upřímná, je dost možné, že se mi ještě během celého života několikrát poupraví. Vždyť život je plný proměn a neustálého vývoje.

Nebuď tedy zklamaný, pokud dnes nenapíšeš svou finální vizi. Máš však možnost udělat první krok.

Někdy nevidíme až na konec své cesty, ale děláme-li krok za krok správným směrem, postupně se na ten konec dostaneme.

Dej teď maximum do toho svou vizi vytvořit, a s tím, jak se budeš ty jako člověk v životě vyvíjet, se bude vyvíjet i tvoje vize. Důležité je, aby s tebou tvoje vize v daném okamžiku vždy rezonovala (=probouzela v tobě skvělé pocity).

Jsi připravený se do toho pustit?

Pojďme tedy na to.

1. Bod rovnováhy

Život se skládá z mnoha aspektů– práce, vztah, přátelé, zájmy, děti, rodina, sebe-rozvoj a další. Skutečně štěstí zažijeme ve chvíli, kdy si všechny oblasti života uspořádáme do rovnováhy, která odpovídá našemu osobitému nastavení.

V životě na nás působí řada vlivů, které naši rovnováhu narušují. Často se řídíme názory ostatních nebo kopírujeme jejich způsob života, aniž bychom se zamysleli- je tohle skutečně to, co chci?

V první řadě je při hledání odpovědi na to, jak najít smysl svého života, důležité pochopit, jaké jsou tvoje vlastní niterní hodnoty. Kdo jsi a na čem ti záleží.

I tyto vnitřní hodnoty se v průběhu let mění. Jiné věci jsi chtěl a budeš chtít v 15, 25, 50 nebo 70 letech. Je však důležité si svoje hodnoty pro dané období uvědomit.

Pokud se od svých hodnot odkloníme, cítíme vnitřní nesoulad, napětí, sami sebe si přestáváme vážit a hlavně se cítíme nešťastní a nenaplnění. Pokud si teď své hodnoty uvědomíš, bude pro tebe do budoucna jednodušší se podle těchto hodnot rozhodovat a směřovat svůj život.

a) Osobnostní hodnoty – jaký člověk chceš být.

Z následujících vlastností vyber ty, které bys chtěl, aby ti byly vlastní.

asertivnínepředpojatýspolehlivý
bezstarostnýnesobeckýspontánní
cílevědomýnestrannýspravedlivý
citlivýoddanýstarostlivý
čestnýodpovědnýstatečný
disciplinovanýodvážnýsvědomitý
diskrétníohleduplnýšikovný
dobrosrdečnýochotnýšlechetný
dobrýopatrnýšťastný
družnýoptimistickýštědrý
důkladnýpečlivýtaktní
důvěryhodnýpilnýtalentovaný
důvěřivýpoctivýtolerantní
elegantnípokornýtrpělivý
empatickýpořádnýtvořivý
hodnýpracovitýupřímný
horlivýpravdomluvnýusměvavý
houževnatýpřátelskýúspěšný
chrabrýpřejícnýústupný
chytrýpřesnývděčný
idealistickýpřímývelkorysý
kamarádskýpřístupnývěrný
klidnýpřizpůsobivýveselý
kreativníracionálnívlídný
laskavýradostnývnímavý
láskyplnýrozhodnývstřícný
loajálnírozvážnývtipný
milujícísebejistývynalézavý
milýserióznívýřečný
mírumilovnýschopnývytrvalý
moudrýsilnýzdatný
nadšenýskromnýzdvořilý
nápomocnýsmířlivýzodpovědný
náruživýsoustředěnýzvědavý
neoblomný
A co dál?

Je potřeba vybrat jen to nejdůležitější a na to se zaměřit.

Vyber ze svého seznamu 5 vlastností, které chceš mít ze všeho nejvíc, a seřaď je podle důležitosti. Pokud je to pro tebe těžké, vyber 10 čí více vlastností, které chceš mít nejvíc, a postupně odškrtávej ta méně důležitá, až dokud jich nemáš 5.

Tyto vlastnosti jsou od teď tvým kompasem, podle kterých se máš v životě rozhodovat, a kterých se máš držet.

b) Životní hodnoty a role – co je pro tebe v životě důležité.

Vyber oblasti života a role, které chceš, aby byly ve tvém životě zahrnuty.

Oblasti života Životní role
Cestování Dítě
Děti Dobrovolník
Domov Občan
Fyzická kondice Odborník
Kariéra Partner / Manžel
Komunita Podnikatel
Materiální věci Prarodič
Milostné vztahy Příbuzný (Strýc/Teta, Bratranec/Sestřenice aj.)
Náboženství Přítel / Kamarád
Osobní rozvoj Rodič
Peníze Sourozenec
Práce Student
Přátelé Učitel
Rodiče Umělec
Rodina Vůdce
Spiritualita Zaměstnanec
Společenský život Zaměstnavatel
Vzdělání  
Zdraví  

Nyní je seřaď podle důležitosti.

  • Kolik času a energie bys chtěl každé této oblasti a roli investovat?
  • Kterým chceš věnovat nejvícenejméně času?
  • Pro porovnání si vypiš, jaké oblasti a role života máš ve svém životě zahrnuté teď a kolik času a energie těmto oblastem a rolím věnuješ.
  • Porovnej, kterým oblastem a rolím života věnuješ více času a energie, než bys chtěl, a kterým méně.

Přemýšlej, jak bys mohl svůj život pozměnit tak, aby ses více přiblížil svým skutečným hodnotám.

Každý jsme originál

Máme tendenci se řídit svým okolím. Přitom jsme každý jiný a chceme od života jiné věci.

Někdo chce do třiceti cestovat, někdo od dvaceti budovat kariéru, někdo se chce oženit či vdát už na vysoké, někde chce založit rodinu, zatímco chodí do práce, a někdo naopak zůstat s dětmi doma.

V životě není žádná odpověď správně. Správně je jen to, co tebe udělá skutečně šťastným.

2. Analýza osobnosti

Teď už máš určitou představu o tom, jakým oblastem svého života se chceš věnovat. Víš, které potřebuješ posilnit, které naopak ve svém životě oslabit, které do svého života přidat, a které naopak zcela odebrat.

Ještě stále se však nabízí otázka, v čem přesně se máš v rámci své práce nebo volného času realizovat? Možná tě současná práce neuspokojuje, ale nevíš, čím ji nahradit. V takovém případě ti následující analýza může být nápomocná.

a) seznam silných a slabých stránek

Sepiš si seznam všeho, v čem jsi dobrý, co ti jde, pro jaké vlastnosti tě lidi obdivují, i jaké vlastnosti máš ty sám na sobě rád.

Mezi silné stránky může například patřit pečlivost, kreativita, spolehlivost, analytická mysl, šikovné ruce, schopnost vizualizace, dobrá paměť na cizí jazyky, výborné prezentační schopnosti, zvědavost, optimismus, laskavost a jiné.

Napiš si také seznam všeho, v čem zase tak dobrý nejsi. Snaž se být k sobě upřímný, ale zbytečně se nepodceňuj.

Mezi slabé stránky můžeš zařadit například nesoustředěnost, nechuť k rutinním úkolům, špatné prodejní dovednosti, stydlivost, arogance, podceňování se, netolerance, povýšenost, chaotičnost.

Silné vlastnosti jsou to, na čem bys měl svoji vizi a životní náplň stavět. Jsou to činnosti, které ti od přírody jdou a budeš se v nich o to rychleji rozvíjet a zlepšovat.

Naopak je dobré si být vědom i svých slabých stránek a vždy pracovat na jejich postupném zlepšování, aby tě zbytečně nebrzdily a netáhly dolů.

b) motivující činnosti

Při vytváření vize je potřeba mít na paměti především aktivity, které nám přináší pocit blaženosti.

V našem nitru často již dávno víme, co je to, čemu bychom se chtěli věnovat, ale naše hlava nám to umí rozmluv tisíci různými způsoby.

Sepiš si seznam všeho, co tě v životě zajímá a baví. Napiš si každou hloupost, co tě napadne. I pokud tě baví například jenom pití kávy, cestování a nic víc, kdo říká, že se z toho nedá vymyslet náplň života? Vždyť můžeš cestovat po plantážích světa a dovážet výběrovou kávu, když budeš chtít!

Důležité je, abys následoval svoji blaženost. Zpočátku možná budeš jen popíjet po večerech víno a povídat si s přáteli. Možná až za nějaký čas zjistíš, že se ve víně hodně orientuješ a stane se z tebe obchodní zástupce vinařské společnosti, nebo si koupíš krásný domek na Jižní Moravě a založíš vlastní vinohrad.

Ať už tě baví cokoliv, věnuj se tomu, a důvěřuj, že tě život přivede k tomu, v čem najdeš svoje poslání.

Jak najít smysl svého života? Následuj svoji blaženost!

Když totiž nemůžeš najít svoje „poslání“, není nic horšího, než na sebe klást obrovský nátlak, že na to musíš přijít hned, anebo co nejdřív.

Přijmi, že je to aktuálně probíhající proces, i kdybys neměl teď vědět nic víc, než že tě baví jedna nebo dvě aktivity ve tvém životě. Těm se věnuj a těch se drž. A časem z toho vznikne něco krásného a nečekaného.

c) odkaz

Co bys chtěl, aby po tobě jednou na tomto světě zůstalo? Je něco, co současný svět potřebuje a s čím mu jsi se svými aktuálními možnostmi a dovednostmi schopný pomoci?

Když do své vize a životní náplně zahrneme nejen sebe a to, co nám dělá radost, ale i to, co okolní svět a ostatní lidé potřebují, pocítíme teprve to pravé naplněníseberealizaci.

Nikdo neříká, že máš všeho nechat a jet sázet stromy do Afriky nebo odjet nakrmit všechny hladové v Číně a Indii. Každý z nás by měl dělat přesně to, co za daných okolností a situace může.

Možná nevyřešíš, co si má svět počít s radioaktivním odpadem, ale můžeš sám odpad třídit, snažit se šetřit papír, používat minimum plastů a do obchodu si s sebou vždy brát znovu použitelnou tašku.

Najdi to, co tě baví, co je ve tvých možnostech a co ostatním pomáhá, a přidej to do své vize.

Tak co, už máš nějaké nápady, čím bys chtěl trávit svůj život? Možná se ti dokonce povedlo vytvořit si celou vizi úžasného života, který bys chtěl zažít?

Ale teď máš obavu, že něčeho takového ty nikdy nedokážeš dosáhnout?

Tak v dalším článku ti povím, jak se s těmito obavami vypořádat a najít v sobě odvahu a sebedůvěru se do budování svého vysněného života pustit.

Shrnutí: Jak najít smysl života?

  • zjisti, jaké máš osobnostní hodnoty
  • stanov si jaké životní hodnoty a role jsou pro tebe důležité
  • uvědom si svoje silné a slabé stránky
  • následuj svoji blaženost – dělej to, co tě baví
  • udělej ze světa lepší místo a zanechej odkaz