Mindfulness: nauč se prožít přítomný okamžik

Jedním z nejdůležitějších aspektů šťastného života je tzv. žití v přítomném okamžiku neboli mindfulness. V dnešní náročné době, kdy naši pozornost neustále odvádí tisíce stimulů, a jsme ponoření ve vlastních myšlenkách, je tento nástroj důležitější, než kdy dřív.

Náš způsob života způsobuje, že čím dál více lidí trpí depresemi, úzkostmi, ztrácí spojení sami se sebou. Většina lidí je dnes ve stresu, a to se podepisuje nejen na našem psychickém stavu, ale také na tělesném zdraví.

Naučte se pracovat s mindfulness, začněte více prožívat přítomný okamžik a váš život se zlepší po všech stránkách.


Co je přítomný okamžik

Když člověk naplno prožívá přítomnost, nemyslí v danou chvíli na nic jiného než to, co se právě odehrává. Být v přítomném okamžiku znamená vědomě se soustředit na momentální vnitřní i vnější okolnosti, ve kterých se právě nacházíme. Co to přesně znamená?

Tak třeba při přípravě jídla by se člověk plně soustředil na zeleninu, kterou omývá a na to, jak ji krájí a dává do misky. Pak by se soustředil na to, jak zelenina pomalu mění barvu a strukturu, zatímco ji dusí na pánvi. A nakonec u samotného jídla by se soustředil na každé jednotlivé sousto, na to, jak žvýká a polyká. Své jídlo by si opravdu vychutnal a prožil, všemi smysly.

Jak ale většinou své jídlo připravujeme? Zatímco krájíme, zabýváme se tím, co se ten den odehrálo v práci, s kým jsme se pohádali, nebo jaké problémy jsme řešili. Dáme jídlo na pánev a přesuneme se k myšlenkám o tom, jak jsme tento měsíc opět finančně v mínusu, protože vyúčtování za elektřinu bylo vyšší, než jsme předpokládali.

Nakonec si k jídlu sedneme, a namísto, abychom si ho skutečně vychutnali si pustíme televizní zprávy. Jídlo do sebe naházíme aniž bychom vnímali, co vlastně dáváme do úst. A přitom se soustředíme na novinky o tom, kolik dalších nakažených koronaviru přibylo, kolik lidí se zabilo při autonehodě nebo kde zase koho vykradli.

Na první pohled by se zdálo, že příliš nezáleží na tom, o čem přemýšlíme a jestli jsme plně v přítomnosti nebo nikoliv. Opak je však pravdou.

Nelze být šťastný jindy, než teď

Pravá podstata života se odehrává tady a teď. Není ani v minulosti, protože ta už není. A není ani v budoucnosti, protože ta ještě nepřišla.

Skutečný život je tady a teď. Jedině tady a teď může být člověk skutečně naživu a skutečně prožívat štěstí.

Pokud však bude člověk v mysli neustále bloumat mezi minulostí a budoucností, ten pravý život mu uniká mezi prsty. Přestává být ve spojení sám se sebou, a to je také okamžik, kdy se přestáváme cítit šťastní.

Štěstí je pocit, který je potřeba procítit v přítomném okamžiku. My ale často nedokážeme tento pocit vnímat přes všechny ty myšlenky, které naplno zaměstnávají naší hlavu.

Mindfulness jako mocný nástroj

Mindfulness je schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku. Do češtiny se překládá jako všímavost nebo plné uvědomění.

Umět žít v přítomném okamžiku nám pomáhá lépe zvládat stres, vyvarovat se či překonávat depresivíce se radovat ze života.

Vše, co se učíme v mindfulness vychází převážně z učení východního světa, především pak z budhistických tradic.

Nicméně o obrovském pozitivním dopadu, který mindfulness na naše životy má, se začíná přesvědčovat už i více vědecky orientovaný západní svět. Tato studie jednoznačně potvrdila pozitivní vliv mindfulness na depresi a úzkosti.

Podstatou mindfulness je být plně v přítomnosti. V takové chvíli prostě jen „jsme“ či „existujeme„.

A proto v danou chvíli nemáme žádné problémy. Můžeš se sám sebe zeptat: „co mám právě teď za problém?“ A často zjistíš, že vlastně ani žádný problém nemáš.

Alespoň právě teď v tomto okamžiku, bez ohledu na minulost či budoucnost. Není důležité, co bude za pět minut (až mi třeba ujede autobus), hodinu (přijdu pozdě do práce), nebo týden (až to šéf zjistí a vyhodí mě).

Mindfulness vás samozřejmě nenabádá k tomu, abyste začali být zcela nezodpovědní a začali si říkat, že na ničem nezáleží, protože „teď“ nemáte žádný problém. 😉

Ale učí nás vnitřnímu kliduvyrovnanosti, které v dnešní době plné stresu všichni tolik potřebujeme.

Žití v minulosti

Většina lidí se trápí kvůli své minulosti. Stále v sobě nosí nezahojené rány a bolesti, litují se, nebo v sobě svoje dřívější emoce a traumata potlačují.

Většina lidí se také ztotožňuje s tím, co v minulosti prožili a kým byli. To zásadním způsobem ovlivňuje to, jak sami sebe a svůj život vnímají a nechávají se svou minulostí ovládat.

Pokud se člověk řídí zásady mindfulness, minulost v jeho životě hraje pramalou roli. Není důležité, kým člověk byl, ale to, kým je teď. A především, není ani tak důležité to, kým je, ale to, že „existuje“. Prostě jen „je“.

U mindfulness není důležité, co se v minulosti stalo, ale je důležité to, co se děje právě teď. A v této přítomností má být člověk plně pozorný, ponořený do současného prožitku „bytí“.

Během prožívání přítomného okamžiku se nacházíme ve stavu bez myšlenek, oprošťujeme se od času i vlastního ega, od minulosti i budoucnosti.

To neznamená, že se vzdáme všech těch hezkých věcí, které jsme prožili. Ale necháváme za sebou to špatné, bolestivé, co v nás vzbuzuje lítost a také vinu.

Jak trénovat mindfulness

Mindfulness je schopnost. A jako každou schopnost je i mindfulness možné trénovat a postupně se v ní zlepšovat.

Mindfulness můžeme dosáhnout už tím, že se soustředíme na vlastní dech. Soustředění na vlastní dech je jednou ze základních meditačních technik.

Jejím cílem je dostat se do stavu, kdy nemyslíme na nic jiného, než na svůj dech. Soustředíme se sami na sebe, na to, jak nám vzduch naplňuje plíce, a poté znovu skrze nosní dutiny odchází ven. Tím se člověk opět napojuje sám na sebe, na své pocity, začíná více vnímat, co se v něm odehrává.

Další možností, jak trénovat mindfulness je se plně soustředit na to, co děláme. Ať už děláte cokoliv, zkoušejte se soustředit jen na tu jednu danou činnost.

Často jsme rozlítaní, děláme několik věcí najednou a naše mysl je roztříštěná. Jakmile se začnete soustředit pouze na jedinou věc, kterou aktuálně děláte, nejen, že ji budete dělat mnohem lépe a efektivněji. Ale především se vnitřně uklidníte a budete se cítit mnohem lépe.

Další způsob, jak se cvičit v mindfulness, je vyjít si na procházku. Namísto zamyšlení a ponoření do vlastních myšlenek se však začněte rozhlížet kolem sebe, prohlížejte si svět, ve kterém žijete, dívejte se na lidi, které míjíte. A všimněte si, jak jsou oni zabraní do vlastních myšlenek, a vůbec nevnímají, co se děje kolem nich.

Nepromarněte svůj život

Jedině takto nemarníme svůj život, když ho vkládáme celý do přítomného okamžiku. Když se radujeme z maličkostí a život skutečně prožíváme.

Celý život se pořád za něčím honíme, snažíme se něčeho dosáhnout, abychom konečně mohli začít žít. Ve stáří se pak za svým životem ohlédneme a litujeme, že jsme si svůj život víc neužili. Že jsem více nežili.

Nečekejte na to, až budete moct začít žít svůj život. Začněte ho žít už teď. Můžete se právě teď a tady rozhodnout žít svůj život. Být šťastní už teď, i když ještě nemáte všechno to, co byste chtěli.

To, že člověk potřebuje nějaké věci nebo lidi ke štěstí, je jen iluze. Být šťastný je pocit, který vzniká uvnitř nás a prožíváme ho v sobě. Nepotřebujete k tomu nic a nikoho jiného.