OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Úplné znění souhlasu se zpracováváním a uchováváním osobních údajů:

Tímto a Zásadami užívání cookies plním informační povinnost v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Vyplnění formuláře
Vyplněním a odesláním všech formulářů na internetové stránce www.themindtemple.com vědomě, svobodně a jednoznačně uděluje návštěvník Simoně Krpálkové, Slatinská 4456/41, Brno, 636 00, IČO 88552047 (dále správce), souhlas se zpracováváním a uchováváním jeho osobních údajů, a to včetně aktualizace těchto údajů.

Jaké informace jsou shromažďovány
Emailová adresa. V případě vyplnění formuláře pro předběžnou a běžnou přihlášku na kurz či jinou službu může být dále shromažďováno jméno, příjemní, název firmy, IČO, DIČ, Ulice, Město, PSČ, Stát, rodné jméno, rodné příjmení, či datum a místo narození.

Bez shromáždění těchto informací by nebylo možné poskytnout veškeré poskytované služby.

Jak jsou informace využívány
Účelem zpracovávání osobních údajů je emailová komunikace a evidence pro účely kurzů a dalších činností a aktivit, kterými se správce zabývá.

Subjekt uděluje současně souhlas k tomu, aby si správce na zpracovávání osobních údajů zajistil zpracovatele a poskytovatele informačních systémů ke zpracovávání.
Souhlas je udělen na dobu 10 let nebo do jeho odvolání.

Práva návštěvníků a jejich využití
Správcem byl návštěvník stránky poučen, že souhlas je oprávněn kdykoliv odvolat. Současně si je návštěvník vědom, že odvolání souhlasu je důvodem k omezení komunikace ze strany správce.

Správcem byl návštěvník dále poučen, že je kdykoliv oprávněn požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány, požadovat ohledně zpracovávání osobních údajů vysvětlení, dále je oprávněn požadovat opravu a aktualizaci těchto údajů.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů je návštěvník oprávněn se obrátit jak na správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Rovněž byl návštěvník poučen, že namísto zemřelého subjektu údajů může o vše výše uvedené požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může tak učinit jiná blízká osoba nebo dědic, prokážou-li zájem hodný právní ochrany.

Osobní údaje na základě tohoto souhlasu budou zpracovávány i uchovávány v elektronické podobě.

Cookies na tomto webu
Tímto a Zásadami ochrany osobních údajů plním informační povinnost v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Co je to cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být použity webovými stránkami, aby zefektivnily uživatelské možnosti.

Zákon říká, že můžeme ukládat soubory cookie na vašem zařízení, pokud jsou nezbytné pro provoz těchto stránek. U všech ostatních typech souborů cookie potřebujeme váš souhlas.

Tato stránka používá různé typy cookies. Některé cookies jsou zde umístěny z důvodu využití služeb třetích stran.

Potřebné soubory cookie pomáhají vytvářet použitelné webové stránky tak, aby umožnily základní funkce, jako je navigace stránky a přístup k chráněným oblastem webových stránek. Webové stránky nemohou řádně fungovat bez těchto souborů cookies.

Jaké cookies používám?
Kategorie: Potřebné (2):

Stav souhlasu uživatele cookie pro aktuální doménu
Uchovává se stav relace uživatele ve všech požadavcích na stránku.
atd.
Kategorie: Statistika (3):

Registruje se jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webové stránky.
Používá se služba Google Analytics na hodnocení využití stránek.
Registruje se jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webové stránky.
atd.
Souhlas s ukládáním cookies
Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. 

Svým nastavením prohlížeče a používáním Stránek výslovně souhlasíte s ukládáním nejen nutných souborů cookies.

Použití takových cookies můžete kdykoliv omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče dle Vaší libosti.