COOKIES A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chcete změnit své preference v rámci ukládání souborů cookies? Můžete tak učinit zde:


Zásady užívání cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Kategorie: Nutné

Nutné cookies jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

Kategorie: Preferenční

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

Kategorie: Statistické/analytické

Statistické cookies umožňují například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Kategorie: Marketingové

Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Souhlas s ukládáním cookies

Zákon říká, že můžeme ukládat soubory cookie na vašem zařízení, pokud jsou nezbytné pro provoz těchto stránek. U všech ostatních typech souborů cookie potřebujeme váš souhlas.

Kdykoliv můžete změnit nebo zrušit svůj souhlas na této stránce.

Další informace

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Používané soubory cookies:

Youtube - využíváme pro vkládání videí do obsahu našeho webu.


Ochrana osobních údajů

Správce údajů: Ing. Simona Krpálková - The Mind Temple, IČO 88552047, Slatinská 41, 636 00 Brno, zapsaná v živnostenském rejstříku ŽÚ vedeném v městě Brně, pod č. j. (dále Správce).

Provozujeme webové stránky www.themindtemple.com.

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

Tímto a Zásadami užívání cookies plním informační povinnost v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky, dotazu, poptávky či registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa, adresa bydliště či telefonní číslo.

Vyplněním a odesláním všech formulářů na internetové stránce www.themindtemple.com vědomě, svobodně a jednoznačně uděluje návštěvník Správci souhlas se zpracováváním a uchováváním jeho osobních údajů, a to včetně aktualizace těchto údajů.

Jaké informace jsou shromažďovány
Emailová adresa. V případě vyplnění formuláře pro předběžnou a běžnou přihlášku na kurz či jinou službu může být dále shromažďováno jméno, příjemní, název firmy, IČO, DIČ, Ulice, Město, PSČ, Stát, rodné jméno, rodné příjmení, či datum a místo narození.

Bez shromáždění těchto informací by nebylo možné poskytnout veškeré poskytované služby.

2. VYUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracovávání osobních údajů je emailová komunikace a evidence pro účely kurzů a dalších činností a aktivit, kterými se správce zabývá.

Subjekt uděluje současně souhlas k tomu, aby si správce na zpracovávání osobních údajů zajistil zpracovatele a poskytovatele informačních systémů ke zpracovávání. Souhlas je udělen na dobu 10 let nebo do jeho odvolání.

Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

  • provozovatel webového rozhraní Mioweb (společnost Mioweb s.r.o., se sídlem Kampelíkova 35/20, Stránice, 602 00 Brno, IČ 074 58 002, společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 108259);
  • společnost podílející se na fakturaci FAPI Business (společnost FAPI Business s.r.o., se sídlem Žižkova tř. 1914/1a, 370 01 České Budějovice, IČ 076 71 563, společnost je zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 31386);
  • společnost podílející se na expedici plateb Comgate Payments (společnost Comgate Payments, a.s., se sídlem Gočárova třída 1754/48b, 500 02 Hradec Králové, IČ 279 24 505, společnost je zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka 3755);
  • poskytovatel e-mailingové služby Ecomail (společnost Ecomail.cz, s.r.o., se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2, IČ 027 62 943, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 223183).

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

3. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.3.2022