Jak získat sebedůvěru a věřit sám v sebe

Řada z nás o sobě pochybuje, nevěří ve své schopnosti, a to nás nakonec v životě brzdí. Dnes se podíváme na to, jak získat sebedůvěru, a to i když nejsme ve svých vlastních očích perfektní.

V článku Jak získat motivaci ke změně ještě dnes sis měl možnost přečíst více o tom, jak si vytvořit vizi svého života. Vize člověka motivuje na sobě pracovat a jít kupředu.

Někdy se ale může stát, že si vytvoříme krásnou vizi toho, jak bychom chtěli žít, ale ochromí nás pochybnosti o tom, jestli to dokážeme. Tyto pochybnosti nás postupně nahlodávají a nakonec nás zcela demotivují, až od své vize upustíme.

A ve chvíli, kdy se smíříme s tím, jak náš život vypadá, a přestaneme se o cokoliv snažit, je to v podstatě GAME OVER, tedy konečná.

Odkud se naše pochybnosti o nás samých berou? A dá se s těmito pochybnostmi a nedůvěrou sám v sebe pracovat, abychom získali potřebnou sílu, důvěruodhodlání si svoje sny splnit?


Kde vznikly tvoje pochybnosti?

Už od dětství náš mozek zachycuje věci, které o nás říkali druzí, nebo jaký pocit jsme v průběhu těch let měli sami ze sebe.

Když se nám něco povede, mozek tu informaci uloží. Když se nám něco nepovede, mozek to taky uloží. Všechno se to v mozku ukládá hluboko do paměti, kde se pak jako mozaika skládá dohromady obrázek, který si sami o sobě děláme.

A tak začnu například věřit v to, že JÁ JSEMchytrý nebo hloupý, krásný nebo ošklivý, tlustý nebo hubený, šikovný, anebo naopak strašně nešikovný na… kreslení/sporty/matematiku/zpěv/doplň si svoje.

Sranda je v tom, že ať už o sobě máme jakékoliv mínění, život udělá všechno proto, aby nám to naše mínění podpořil.

V životě se ti budou objevovat takoví lidé, příležitostiokolnosti, kteří ti budou tento tvůj názor potvrzovat. Pokud věříš, že jsi hubený, lidé ti to budou říkat. Pokud věříš, že jsi tlustý a stydíš se za to, lidé se ti za to budou smát, nebo aspoň budeš mít pocit, že se ti smějí.

Tím se v tom svém zaběhnutém názoru neustále udržujeme a bereme ho jako neměnný fakt.

Obrázek, který jsme si o sobě během všech těch let vytvořili, pak ovlivňuje to, nakolik si jak celkově, tak v konkrétních činnostech, věříme.

Nedostatek sebedůvěry ti ovlivní celý život

Pokud sis o sobě vytvořil obrázek, že jsi typ člověka, kterému se nedaří/nemá talent/není úspěšný, budeš si málo věřit na to, že svých snů dosáhneš.

Pokud vnitřně nevěříš, že svého snu dosáhneš, už dopředu ses v hlavě v podstatě rozhodl, že se ti to nepodaří a nemá cenu se ani snažit. Ve výsledku se tak úplně obereš o šanci, dokázat sám sobě opak- že na to máš. O svůj sen se nikdy nezačneš snažit – proč taky, když je to zbytečný – a jen o něm budeš celý život snít.

Nejhorší je, že se mnohdy celý tento proces odehraje na podvědomé úrovni, a tak sami sebe vnitřně sabotujeme a ani o tom nevíme.

Další obvyklou situací je, že si alespoň částečně věříme na to, že bychom našeho snu mohli dosáhnout, ale pořád máme mnoho pochybností. Tyto pochybnosti tě mohou brzdit v akci, ochromovat, nebo postupně zcela zviklat od tvých úmyslů. Uděláš pár marných pokusů a nakonec to se špatným pocitem vzdáš.

V duchu dáš pak za pravdu všem těm pochybnostem – „já jsem věděl, že na to nemám/nezvládnu to/nepůjde to“.

Život ti tak opět jen zrcadlil to, o čem jsi byl v duchu už dávno přesvědčený.

Jak získat svou sebedůvěru zpátky?

Asi všichni bychom chtěli být typem člověka, co sám v sebe věří. Pro člověka, který si věří, je mnohem jednodušší navázat kontakt s dalšími lidmi, nebo se pustit do nových úkolů, se kterými nemá zkušenosti. Nebojí se nástrah, protože že si s nimi poradí.

Úspěch nebo neúspěch je tak z velké části jen o přístupu sám k sobě.

Člověk, který si nevěří, v životě málokdy něco dokáže, protože se buď zcela sabotuje a do akce se ani nepustí, nebo ho vlastní pochybnosti zadupou do země.

Pokud v hlavě upřímně věříš, že něco dokážeš, tak si nakonec vždycky najdeš způsob, jak dosáhnout svého.

Jak se takovým člověkem stát a sebedůvěru získat?

Je to vlastně jednoduché, protože je potřeba jediná věc. Ale provést tuto věc už tak snadné nebývá.

Je potřeba změnit názor sám na sebe.

Abys o sobě přestal pochybovat, budeš muset změnit obraz, který sis ve své mysli sám o sobě vytvořil.

K tomu ti pomůžou dvě následující uvědomění.

1. To co si o sobě myslíme, nemusí být pravda

V dětství nám říkali… tohle nemůžeš, tohle nedokážeš, jsi na to příliš malý/ hloupý, tomu nerozumíš. Tobě nejde to nebo ono.

Neříkali nám to jen ostatní, některé z těch věcí jsme si říkali i my sami.

Náš mozek to nasál a zafixoval. Od té doby tomu věříme.

Tehdy to možná byla dokonce pravda, ale uběhla řada let a my tomu pořád věříme a necháme se tím omezovat.

Říká se, že cvičitelé slonů přivazují malá slůňata za provaz ke kůlu. Slůňata nemají dost síly na to, aby provaz přetrhla, a tak se po pár marných pokusech přestanou snažit utéct. Když z nich vyroste velký a silný slon, ještě stále věří tomu, že nemají dost síly na to provaz přetrhnout. A tak už to nikdy nezkusí a zůstanou přivázaní do konce života.

  • Řešení: uvědom si, jaký máš sám na sebe názor a začni ho vědomě měnit.

2. Lidský charakter není neměnná konstanta

Říká se „lidé se nemění“.

Většina lidí se celý život nezmění ne proto, že by nemohli, ale protože věří, že nemohou.

Případně se jim měnit nechce, protože je to mnohem pohodlnější. Pokud pohodlí vyhraje nad snahou zlepšit vlastní život, je to proto, že těmto lidem chybí vize a vhodná motivace. Ale o tom už jsme mluvili.

  • Řešení: Fixní vs. růstové nastavení mysli

Věříš, že máš určitou povahu, inteligenci a schopnosti, které jsou neměnné? Nebo věříš, že se na všech těchto věcech dá pracovat, postupně se v nich zlepšovat a rozvíjet?

To, jestli máš mysl nastavenou fixně nebo růstově zásadním způsobem ovlivní, jestli si věříš, nebo ne.

Představ si, že máš mysl nastavenou fixně. Věříš, že všechny tvoje vlastnosti a schopnosti jsou ti od přírody dané a takové zůstanou celý tvůj život. Pokud ti něco nejde- hudba, umění, sport, matematika, máš za to, že už ti to nepůjde nikdy. Že už jsi v tom celoživotně špatný. Logicky pak máš v této činnosti jen velmi nízkou sebedůvěru, protože nevěříš, že bys v ní mohl být někdy dobrý.

Naopak, pokud máš mysl nastavenou růstově, věříš, že pokud se dané aktivitě budeš věnovat, budeš se v ní taky postupně zlepšovat. Pokud máš dobrou sebereflexi, budeš si uvědomovat, že aktuálně třeba v dané aktivitě nevynikáš, a máš se ještě hodně co učit, ale zároveň chápeš, že to nic nevypovídá o tobě jako o člověku. To, že ti nejdou počty nebo zpívat tak nesráží tvojí sebedůvěru- víš, že když budeš cvičit, staneš se v tom lepší.

Možná si teď říkáš- sakra, mám fixně nastavenou mysl!

Dobrá zpráva je, že ani fixní a růstové nastavení mysli není neměnné. Většina lidí má kombinaci obou myšlení. V některých oblastech věříme, že se můžeme zlepšovat, a jiné považujeme za nám dané. Můžeš však změnit i to, jestli tu určitou schopnost nebo vlastnost vnímáš fixně či růstově.

Jak na to: až příště narazíš na něco, co ti nejde, a začneš si nadávat „jsem tak hloupý/hloupá, tohle nikdy nedokážu, zaostávám za nimi, jsem horší, vždycky jsem v tom byl/byla špatný/špatná“, na okamžik se zastav a zkus vnímat situaci růstově. „Můžu se zlepšit. Příště mi to půjde líp. Musím se to jen lépe naučit.„

Ano samozřejmě, každý máme jiné talenty a vlohy a některé věci nám půjdou přirozeně lépe a přirozeně pomaleji, než třeba jinému. No a co?

Nebyla by to nuda, kdyby každý uměl všechno? Važ si sám sebe za to, v čem jsi silný, každý takové vlastnosti a talenty máme. Jen se často snažíme být někým jiným, než kým jsme.

Navíc upřímně, talent je většinou tak 5% úspěchu, zbytek je dřina a práce. Někteří lidé s růstovým nastavením mysli dokázali ze svých největších „nedostatků“ udělat ty největší přednosti. Právě tím, že o to víc dřeli, aby se v dané aktivitě zlepšili!

Shrnutí: Jak získat sebedůvěru?

Sebedůvěra a obrázek, který sis sám o sobě udělal, zásadním způsobem ovlivňují tvůj život. Pokud máš sny, o kterých nevěříš, že jich můžeš někdy dosáhnout, uvědom si dvě věci.

1. Ne všechno, co si o sobě myslíš, je pravda.

2. Pokud to náhodou pravda je a brání ti to v dosažení tvého snu, nejedná se o nic neměnného. Když budeš chtít, můžeš svoje chování, povahu, znalosti i schopnosti změnit. Bude to vyžadovat určitou práci sám se sebou, ale jde to. To, co teď neumíš, můžeš za půl roku umět líp než ostatní, pokud se na to začneš soustředit.

Odhodlej se, že za svými sny půjdeš. Odhodlej se, že se naučíš vše, co bude potřeba. Anebo najdeš někoho, kdo to umí a kdo ti s tím pomůže.

Zkrátka, když se chce, člověk si vždycky nějak poradí. Když se lidi dokázali dostat až na měsíc, určitě si nedokážeš vymyslet sen, který by byl až tak neuskutečnitelný. 🙂

Už nejspíš začínáš chápat, že pro náš život hodně záleží na tom, co si o sobě myslíme a jakým způsobem přemýšlíme– nejen o sobě, ale také o světě kolem nás.

V příštím článku si o tom povíme ještě víc do detailu, abys skutečně pochopil sílu tvých myšlenek. Tak se na to začni těšit, protože tento článek může změnit tvůj život.