Jak funguje mysl: vědecké vysvětlení

V minulém článku jsme si vysvětlily, jakým způsobem naše myšlenky ovlivňují náš život. Dnes se podíváme na to, jak naše mysl funguje a jaká jsou pro sílu myšlenek vědecká vysvětlení.

Dopředu se dobrovolně přiznávám, že jsem ve fyzice nikdy neexcelovala. Obvykle píšu články ze své hlavy, dnešní článek je však výjimkou, částečně jsem se inspirovala v knize „Zbavte se zvyku být sami sebou“ od Dr. Joe Dispenzy.

Citaci zdroje najdeš na konci článku, pokud by ses tím chtěl více zabývat. Je to opravdu hodně zajímavé čtení o lidské mysli a možnostech jejího řízení, i když místy náročné. 🙂

Jak funguje lidská mysl věděli vlastně někteří lidé již před více, než téměr dvěma tisíci lety. Například Marcus Aurelius (nar. 121 n. l.) řekl: „Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek.

Vědecké vysvětlení mysli

Vědecké vysvětlení však přišlo až s rozvinutím oboru zvaného kvantová fyzika. Ale vezmeme to popořádku.

Představ si, že jsi v lese a tam najdeš kládu. A začneš tu kládu rozebírat na menší a menší kousky. Dostal bys polena, pak špalíky, po nich třísky, pak sirky a pak už třeba jenom párátka. Kdybys z toho dělal ještě dál a dál menší kousky dřeva, nakonec by ses dostal až k atomu.


Atomy jsou považovány za nejmenší částice běžné hmoty. K atomu by ses propracoval vždy, ať už bys rozebíral jablko, kámen, list stromu, nebo třeba pet lahev.

Atom se skládá z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony a obalu obsahujícího elektrony. A právě tím vším se mimo jiné zabývá kvantová fyzika.

Dlouhou dobu si vědci mysleli, že základem atomu je hmota– protony, neutrony a elektrony. Teprve později přišly na to, že atom je tvořen nejen těmito částicemi, ale také z velké většiny něčím, co se jeví jako „prázdný prostor“. Jak však zjistili, tento prostor není ve skutečnosti prázdný, ale je naplněn energií.

Zatímco hmota tedy tvoří jen 0,00001% atomu, energie tvoří 99,9999% atomu.

A teď, jak to souvisí se sílou myšlenky? Mozek generuje elektrické impulzy. Ty je možné měřit přístroji, například EEG. Tyto elektrické impulzy (forma energie) nazýváme- myšlenky.

Myšlenky jsou tedy forma energie. Kdykoliv tvůj mozek produkuje myšlenku, vysílá elektrický signál, tedy energii, do vnějšího světa. A tato energie našich myšlenek nějakým způsobem interaguje s energií v atomech v okolním světě.

Možná si ze školy vzpomeneš i na třetí Newtonův zákon, který říká: Proti každé akci vždy působí stejná reakce. Tento zákon platí i pro energie.

Co to v praxi znamená? Energie, kterou ve formě myšlenky vyšleš do vnějšího světa vyvolá reakci atomů. Ty proto vyšlou nazpátek stejnou energii, jako jsi vyslal ty k nim.

Síla pozornosti

Ještě jedna věc je hodně zajímává, i když pro většinu lidí to bude znít spíš jako nějaká fantasmagorie. 🙂

Kvantoví fyzici při měření subatomárních částic totiž objevili, že osoba, která částice měří, a tím na ně upírá svoji pozornost, je jakoby touto pozorností ovlivňuje.

Pokusy ukázaly, že elektrony existují současně v nekonečně řadě možností v neviditelném energetickém poli. Ve chvíli, kdy vědec při měření zaměřil pozornost na daný elektron, se tento elektron OBJEVIL. Kvantová fyzika nazývá tento jev „kolaps vlnové funkce, nebo „efekt pozorovatele“.

Sice nerozumím úplně přesně tomu, jak to funguje, nebo jak je to možné, ale chápu z toho jednu důležitou věc.

Podle toho, na co se soustředím, to se také realizuje.

V podstatě je to, jako by ve tvém životě existoval potenciál všech možných událostí. Existuje potenciál, že budeš bohatý, i chudý, potenciál, že se vdáš/oženíš i zůstaneš sám, potenciál, že budeš mít práci, která tě baví, i která tě otravuje, potenciál, že budeš zdravý i nemocný.

Ze všech těchto potenciálů se pak zrealizuje ten, na který ty budeš upínat svoji pozornost.

Pozornost je totiž taky jen určitá skupina myšlenek, tedy energie. A to, jakou energii vyšleš do okolního světa, pak ovlivňuje to, jaká energie se ti vrátí.

Také emoce jsou energie. Pokud tedy budeš vysílat rozmrzelost, bude se k tobě vracet rozmrzelost. Když budeš vysílat lásku, bude se k tobě vracet láska. A pokud vyšleš nepřejícnost, vrátí se nepřejícnost.

Vlastně na to máme jedno krásné české přísloví: „Jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá.“ 🙂

Jak to použít v životě?

Obvykle se emoce se v našem životě střídají nahoru a dolů. To se vždy s určitou časovou prodlevou vrací to, co jsi dříve vyslal.

Čím více se však budeš soustředit na svoje strachy či myšlenky, které v tobě vyvolávají negativní emoce, tím více se budou do tvého života negativní emoce vracet – lidi, kteří tě štvou, neúspěch v práci či v podnikání, nemoc, neštěstí, utrpení.

Naopak, pokud budeš svou mysl soustředit na to, co chceš, na myšlenky, které v tobě vyvolávají příjemné pocity, tím více příjemných věcí bude přicházet do tvého života.

Tvoje aktuální situace je obrazem toho, jaké myšlenky a emoce jsi prožíval v minulosti. Pokud se máš v životě převážně dobře, pak tvoje myšlenky a emoce v minulosti byly převážně dobré. Pokud máš v životě spoustu trápení a problémů, pak tvoje nepříjemné myšlenky a pocity v minulosti převažovaly nad těmi příjemnými.

Tajemství úspěchu tedy spočívá v tom, změnit své myšlení a pocity DŘÍVE, než se změní tvůj život.

Nejprve se musíš zabývat myšlenkami, které tě dělají šťastným, a pak do tvého života začnou přicházet lidé, věci a události, které tě budou dělat šťastným.

Bohužel, většina lidí to dělá přesně naopak. Nechápu, jak mysl funguje, nechávají se značně ovlivnit impulzivními myšlenkami i svým okolím a čekají, až se situace konečně zlepší a začnou být šťastní. A ono to štěstí kupodivu pořád nepřichází. 🙂

Konkrétní kroky k tomu, aby ses vymanil z této smyčky a pochopil, co to štěstí je a jak funguje, najdeš v několika příštích článcích. Jsi připravený zapracovat na změně?

DISPENZA, Joe. Breaking the habit of being yourself. Hay House, Inc, 2012.