Jak řídit svůj život a nenechat se jen vláčet osudem

Občas máme pocit, že život je jen sled náhodných událostí a máme jen malou možnost na tom něco změnit. Reagujeme na změny, které život přináší, a ptáme se, kdy už se to konečně zase obrátí v náš prospěch? Přišel čas, aby ses naučil, jak řídit svůj život, a nenechal se jen vláčet osudem.

V minulém článku jsme mluvili o tom, proč většina lidí není ve svých životech šťastná.


Proč nejsou lidé šťastní?

Hlavním problémem je to, že nejsme ti, kdo tvoří vlastní životy. Podle toho, co se v našem životě děje, na to také automaticky reagujeme– nejen chováním, ale především emočně.

Když jde život podle našich představ, cítíme se dobře. A když se věci vyvíjí jinak, než bychom chtěli, cítím se špatně. Nemáme tedy kontrolu nad vlastními emocemi.

To, jak se cítíme, je dáno lidmi a situacemi v našem okolí. Takto ale štěstí dlouhodobě dosáhnout nelze. Nikdy totiž nebude v životě všechno vycházet na jedničku.

Naším úkolem ale není změnit to, co se kolem nás děje. Nad tím totiž často nemáme vůbec kontrolu. To jediné, nad čím máš absolutní kontrolu jsi ty sám.

Pokud chceš být v životě šťastný, je potřeba aby ses přestal snažit změnit své okolí, a začal měnit sám sebe, a to, jak na věci reaguješ. A abys změnil to, jak na věci reaguješ, musíš se z role pasivního příjemce přesunout do role aktivního tvůrce.

Jak změnit své reakce

V článku co je štěstí a jak ho natrvalo získat jsme rozebírali, co to vlastně to štěstí je. Ve skutečnosti není štěstí nic jiného než stav, kdy máme příjemné pocity. Většina lidí se však těchto příjemných pocitů snaží dosáhnout nevhodným způsobem.

Hledají skvělého partnera, snaží se dosáhnou kariérních úspěchů, vydělat hodně peněz, aby si mohli dovolit krásný dům i auto a doufají, že až to všechno budou mít, budou konečně šťastní. Na tom mít všechny ty věci není vůbec nic špatného. Ale štěstí tím člověk nedosáhne.

Štěstí totiž není nic jiného, než stav mysli. To jestli se cítíme šťastní nebo ne tak vůbec nezáleží na vnějších okolnostech, ale na tom, co si o těchto okolnostech myslím a jaké to ve mně vyvolává pocity.

A tak, pokud chceš svůj život a štěstí opravdu převzít do svých rukou, musíš se naučit pracovat se svými myšlenkami.

A tady se dostáváme k druhému zásadnímu problému. U 99% lidí platí, že jejich myšlenky aktuálně nepracují pro ně, ale proti nim.

Jak mohou mé myšlenky pracovat proti mně?

Představa, že tvoje myšlenky pracují proti tobě ti teď musí připadat absurdní. Člověk by očekával, že jeho myšlenky budou pracovat pro něho. Pojďme se ale podívat, jestli to tak ve skutečnosti je.

Už víme, že všechny pocity jsou jen výsledek našich myšlenek.

Když by měl člověk svobodnou volbu, jaké pocity chce každý den zažívat, asi jen málo lidí by si vybralo pocity nepříjemné. Většina z nás by chtěla každý den zažívat pocity jako jsou radost, štěstí, spokojenost, nadšení, zamilovanost, souznění, apod.

Jak se však ve skutečnosti často cítíme? Nespokojeně, naštvaně, smutně, frustrovaně, nemilovaně, nepochopeně, nedoceňovaně nebo ve stresu.

Všechny tyhle špatné pocity vznikly po nějakých našich myšlenkách a je tedy evidentní, že naše mysl pracuje proti nám. Vyvolává v nás nepříjemné pocity. A my ji necháme, protože nad ní nemáme kontrolu.

Nepříjemné pocity o nás samotných

Zamysli se teď na tím, jaké myšlenky máš například sám o sobě. Co si sám o sobě myslíš? Jaký jsi? Co ti jde a nejde? Jsi krásný? Jsi chytrý? Můžeš dokázat všechno, co chceš?

Nebo o sobě míváš někdy nějaké pochybnosti? Nepřipadáš si třeba dost vzdělaný, chytrý, zábavný, oblíbený, tvoje postava není podle tvých představ? Máš pocit, že tě lidé nemají rádi, nebo jsi na obtíž? Dokážeš se dostatečně prosadit, nebo jsi líný a málo si věříš? Myslíš, že si zasloužíš všechno to, o čem sníš?

Pokud kterákoliv z těchto myšlenek v tobě vyvolává nepříjemné pocity o tobě samotném, pak je jasné, že tvoje mysli pracuje proti tobě. V ideálním případě by každý měl sám ze sebe jen příjemné pocity.

A takhle je to se vším. Kdykoliv v nás naše myšlenky vyvolávají nepříjemné pocity, ať už se to týká práce, vztahů, peněz, zdraví nebo jakékoliv oblasti, v tu chvíli pracují naše myšlenky proti nám a ne pro nás.

Jak řídit svůj život lepším směrem?

Pokud chceš řídit svůj život, musíš se naučit pracovat se svými myšlenkami. Právě teď tvoje myšlenky pracují proti tobě a vyvolávají v tobě nepříjemné pocity, kvůli kterým se cítíš nešťastný.

Chceš-li změnit svůj život, musíš změnit své myšlenky.

Aby myšlenky přestaly pracovat proti tobě a tys nad nimi měl konečně kontrolu, musíš udělat jednu věc. A to přestoupit z autopilota do ručního režimu.

Co je to myšlenkový autopilot?

Právě teď jedou tvoje myšlenky na autopilota. Ve chvíli, kdy jsi přepnutý na autopilota, vědomě nevnímáš myšlenky, které se ti odehrávají v hlavě, ani se nesnažíš s nimi nějak pracovat.

Tyto automatické myšlenky pak vyvolávají v těle automatické reakce- fyziologické a emoční. Tím, že neovládáš své myšlenky, neovládáš tedy ani své emoce, a jen prožíváš to, co se v tobě odehrává.

Tím se vracíme na začátek článku, kde jsme se bavili o tom, že lidé vědomě neřídí svůj život, ale jen reagují na to, co se v jejich životě děje. A tady teď vidíš proč tomu tak je.

Jak autopilot funguje?

Autopilot funguje na základě asociace. Všechno, co se aktuálně děje, srovnává se zkušenostmi z minulosti. Pokud se současná situace té minulé podobá, vyhodnotí to mozek jako „to už znám“ a zareaguje stejně, jako když situaci zažil poprvé.

A tady přichází na řadu něco, co se jmenuje negativní programy, o kterých budeme mluvit v dalším článku.

Negativní program je program v našem mozku, kdy po určité myšlence začnu mít nepříjemné pocity.

Třeba se stalo, že když ti bylo šest, tvůj táta na tebe zařval. Tobě to bylo nepříjemné, a začal jsi cítit velký strach a vztek.

Tvůj mozek tuto informaci uložil „řve“ = pocity strachu a vzteku, a tak vznikl tvůj negativní program.

Od té doby pokaždé, když na tebe nějaký muž (nebo někdy i žena) řve, tvůj mozek to asociativně přiřadí k této vzpomínce o tátovi, a vyvolá v tobě stejné pocity, jako jsi zažil tehdy.

Pak je ti 30 let, ráno přijdeš do kanceláře a šéf na tebe začne řvát. Tím se spustí tvůj negativní program „řve“ a začneš v této situaci cítit strach a vztek úplně stejně, jako když na tebe řval táta.

Výsledek je, že nemáš vůbec šanci se nad situací nějak racionálně zamyslet a máš z ní hrozné pocity. Kdybys neměl negativní program „řve“, dost možná by ti bylo úplně jedno, že na tebe šéf řve.

A proto některým lidem vadí, když někdo mlaská. Nebo když jim někdo lže. Nebo mají třeba pocit, že je ostatní pomlouvají za zády. Jsou to všechno naše negativní programy, které nám mozek asociativně připomíná.

Řetězová reakce pocitů

Najednou tedy máme v nějaké situaci nepříjemné pocity, ani pořádně nevíme proč.

A teď se ještě k tomu všemu spustí řetězová reakce našich pocitů.

Jakmile se naladíš na nepříjemné myšlenky a pocity, asociativně to v tobě začne vyvolávat další a další a další myšlenky, které v tobě vyvolají nepříjemné pocity. Asi jako když spadne první domino a po něm začne padat další a další, stejně to funguje s našimi pocity.

Ta řetězová reakce špatných pocitů poběží po celý zbytek dne/týdne/roku/života. Tak dlouho, dokud ti zase něco nezlepší náladu a nezačneš mít příjemné myšlenky a emoce. Tím se zase spustí řetězová reakce příjemných pocitů.

Tady krásně vidíte, proč se zdá, že někteří lidi jsou „permanentně“ nasraní. Nebo proč se některý den probudíš s dobrým pocitem a celý den je skvělý, a jindy člověk vstane „prdelí“ napřed a celý den je na nic. 🙂

Jak řídit svůj život: Z autopilota do ručního režimu

Autopilot je vhodný pro přežití, dokáže v nás vyvolat ty správné reakce v krizové situaci. My jsme však už v našich potřebách mnohem dál, než že chceme jednoduše přežít.

Pro běžný život je proto fungování na autopilota cesta do neštěstí. Tvůj autopilot nedokáže zařídit, abys po většinu dne měl příjemné pocity a cítil se šťastný.

Autopilot reaguje pouze na stimuly zvenčí. Cokoliv se tak venku odehraje, má přímý vliv na tvoji vnitřní rovnováhu. Na tvoje vlastní pocity a myšlenky. V takovém případě nemáš svůj život pod kontrolou, ale tvůj život kontroluje tebe.

Jak tedy začít řídit svůj život? Tvým hlavním úkolem je přestat být pasivním příjemcem toho, co se ti v životě odehrává, a začít to aktivně tvořit.

Jak?

Tím, že se z autopilota přepneš na ruční režim. Musíš začít vnímat své myšlenky a začít s nimi aktivně pracovat. Jedině v ručním režimu je možné zabránit tomu, aby vnější svět ovlivňoval tvoje myšlenky a pocity.

Jedině v ručním režimu můžeš zjistit, jaké programy se odehrávají na pozadí v tvé mysli, které automatickou reakcí spouští nepříjemné pocity. Pokud tyto programy rozeznáš a vymažeš je ze své mysli, staneš se aktivním tvůrcem svého života.

V příštím článku se dozvíš více o tom, jak tyto negativní programy ve tvé mysli vznikly a na pár příkladech ze života si ukážeme, jak přesně tyto programy ovlivňují tvůj život.