Online kurz

Nech se vést svým srdcem

PROBUĎ SVÉ SRDCE

Chtěl/a bys ve svém životě prožívat mnohem více láskyradosti

V tomto kurzu ti pomůžu zahojit tvou minulost, uzdravit sebelásku a vrátit do rovnováhy dávání a přijímání lásky. Nakonec aktivujeme mocný portál ve tvém srdci a ty se tak propojíš se svou duší.